آموزشگاه ماساژ اصفهان |09921616223

آموزشگاه ماساژ اصفهان آموزشگاه ماساژ اصفهان یکی از انواع ماساژ درمانی که با سنگ انجام میشود. ماساژ در منزل اصفهان این سنگ ها که دارای سطح صافی هستند و قبل از انجام ماساژ در معرض گرما قرار میگیرند. و سپس بر روی بدن قرار داده میشوند. در کنار این سنگ ها ماساژ تراپی با روغن… ادامه خواندن آموزشگاه ماساژ اصفهان |09921616223